eReisdagboek


Tijdens de reis werden door de deelnemende studenten – en vaak ook door de docenten – reisverslagen en -impressies geschreven. Deze werden bijna dagelijks via een mailinglist naar een 45-tal ingeschreven leden verstuurd. Ze zijn ondertussen ook on line op deze website te vinden. De verslagen behandelen niet alleen de verschillende geplande bezoeken aan bibliotheken, documentatiediensten… maar bieden ook impressies van studenten of docenten over de minder formele aspecten van de studiereis. De eenentwintigste en laatste nieuwsbrief werd verzonden op maandag 5 juni 2000. We kozen voor de benaming "eReisdagboek" omdat dit het beste weergaf wat de nieuwsbrief eigenlijk was, nl. een elektronisch reisdagboek.

Misschien bent u wel benieuwd wie zich zoal op onze nieuwsbrief heeft geabonneerd. De parameters op dublin2000.listbot.com waren immers zo ingesteld dat alleen de beheerder van de lijst toegang tot deze gegevens had. Een kwestie van privacy zullen we maar zeggen. Toch willen we hier wel een tipje van de sluier oplichten.

In de weken die aan de studiereis vooraf gingen, ontvingen zo'n 400 e-mailadressen een uitnodiging om zich op de nieuwsbrief te abonneren. Dat waren voornamelijk adressen van openbare, wetenschappelijke en schoolbibliotheken. Ook de leden van de discussielijsten studenten-bdi en docenten-bdi werden als een potentieel doelpubliek beschouwd. Daarnaast ontvingen ook verschillende studenten en docenten van het Graduaat Bibliotheekwezen in Antwerpen een uitnodiging om zich op de lijst in te schrijven.

In het volgende overzicht ziet u hoe het aantal inschrijvingen zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld. Naast elke editie van de nieuwsbrief staat vermeld hoeveel e-mailadressen die bepaalde nieuwsbrief ontvingen.

Bericht Datum Abonnees

01 nr. 0.1 14-03-2000
11
02 nr. 0.2 17-03-2000
12
03 nr. 0.3 29-03-2000
32 (1)
04 nr. 0.4 08-04-2000
41
05 nr. 1.1 10-04-2000
41 (2)
06 nr. 2.1 11-04-2000
43
07 nr. 3.1 12-04-2000
43
08 nr. 4.1 13-04-2000
41
09 nr. 4.2 13-04-2000
41
10 nr. 4.3 13-04-2000
41
11 nr. 4.4 13-04-2000
41
12 nr. 4.5 13-04-2000
41
13 nr. 4.6 13-04-2000
41 (3)
14 nr. 5.1 17-04-2000
41
15 nr. 6.1 19-04-2000
41
16 nr. 7.1 03-05-2000
41
17 nr. 8.1 08-05-2000
40
18 nr. 9.1 17-05-2000
40
19 nr. 10.1 26-05-2000
40
20 nr. 10.2 26-05-2000
40
21 nr. 11.1 05-06-2000
40

(1) na verzending eerste uitnodiging aan openbare bibliotheken
(2) eerste bericht vanuit Dublin
(3) laatste bericht vanuit Dublin

Vanaf het ogenblik dat onze studiereis begon, waren er dus zo'n 41 e-mailadressen ingeschreven. Dat is ca. 10 procent van alle adressen die een uitnodiging ontvingen.

Via het speciaal daarvoor opgerichte e-mailadres dublin2000@mail.be ontvingen we tijdens onze reis enkele persoonlijke berichten, aanmoedigingen en felicitaties.

We danken graag al diegenen die zich op de mailinglist inschreven om onze belevenissen te volgen. Voor alle deelnemende studenten is het een leerzaam, interessant, plezierig, maar bijwijlen ook vermoeiend en moeizaam verlopend experiment geweest.

Een gecompileerde versie van alle verzonden nieuwsbrieven vindt u op:
http://bewoner.antwerpen.be/gbdi/dublin/dubpdf/e-reisdb.pdf (ca. 800 kB).

Klik hier als u enkele van de meer algemene reacties wil lezen die we via dublin2000@mail.be ontvingen (uiteraard zonder vermelding van de afzenders om hun anonimiteit te garanderen).


Auteur van deze bijdrage: Patrick Vanhoucke
1999-2000 Graduaat Bibliotheekwezen en Documentaire Informatiekunde Antwerpen
1999-2000 HTML-versie: Patrick Vanhoucke - Deze pagina maakt deel uit van een website met frames
URL: http://bewoner.antwerpen.be/gbdi/dublin/ - Laatste wijziging van deze deelpagina: 08-06-2000