Inleiding


Ter vervanging van de week verplichte stage maakten de derdejaarsstudenten van de opleiding Graduaat Bibliotheekwezen en Documentaire Informatiekunde samen met een aantal docenten een buitenlandse studiereis.

De studenten die niet aan de reis deelnamen, liepen een week stage in een instelling naar keuze in het binnenland (eventueel in functie van het onderwerp van een scriptie).

Voor het academiejaar 1999-2000 was het reisdoel Dublin (Ierland). De reis vond plaats tijdens de eerste week van de paasvakantie, nl. van 9 tot 15 april.

Doel van de reis was kennis te maken met het bibliotheek- en documentatiewezen in Ierland. Daar is – mede door de economische groei en de toegenomen werkgelegenheid van de laatste jaren – momenteel een inhaalbeweging op technologisch en logistiek vlak bezig. Getuige daarvan zijn de vele beleids- en actieplannen waaraan in verschillende beroepsverenigingen en werkgroepen, maar ook vanuit de Ierse overheid zelf, gewerkt wordt. "Implementing the Information Society in Ireland" … dat is waar het allemaal om draait.

De organisatie van de studiereis gebeurde door de studenten zelf. De school zorgde via Stad Antwerpen voor het vervoer per bus tussen Antwerpen en Zaventem (luchthaven) en terug.

De volgende personen (21 in totaal, 15 studenten en 6 docenten) namen aan de reis deel:

Jan Anckaer (docent), Rik Belmans (docent), Ragna De Boel (3WB/A), Kris Didden (3WB/A), Frieda Dirinck (3WB/A), Guy Dupré (3OB), Marc Goetinck (docent), Thierry Keuppens (3WB/A), Elke Matthys (3WB/A), Christiaan Peeters (3OB), Bart Smits (3OB), Marina Van Aert (3WB/A), Peter Van den Broeck (docent), Nicole Van Hove (docente), Bie Vanackere (3OB), Ida Vanhoof (3OB), Patrick Vanhoucke (3WB/A), Willem Vanneste (docent), Marleen Vercammen (3OB), Marleen Willems (3WB/A) en Martine Willems (3OB).

Speciaal vermelden we Kris Didden, die de grootste inbreng had bij de organisatie van de studiereis en het leggen van contacten met de bezochte instellingen in Dublin. Wij danken ook directeur Frank de Smet, niet alleen voor de logistieke steun bij de organisatie van de studiereis, maar ook omdat hij ons de toestemming gaf om een gezamenlijk reisverslag in te dienen en dat gedeeltelijk on line via deze website te doen. Wij kunnen alleen maar hopen dat dit 'experiment' in de toekomst op een of andere manier een vervolg krijgt.

Tijdens de reis werden door de deelnemende studenten – en vaak ook door de docenten – reisverslagen en -impressies geschreven. Deze werden bijna dagelijks via een mailinglist naar een 45-tal ingeschreven leden verstuurd. Ze zijn ondertussen ook on line op deze website te vinden. De verslagen behandelen niet alleen de verschillende geplande bezoeken aan bibliotheken, documentatiediensten… maar bieden ook impressies van studenten of docenten over de minder formele aspecten van de studiereis. De eenentwintigste en laatste nieuwsbrief werd verzonden op maandag 5 juni 2000.

Via deze webpagina's verschaffen we u ook informatie over het bibliotheekwezen in Ierland en meer speciaal in Dublin. Bovendien wordt dit een kennismaking met de Ierse cultuur in het algemeen en de Ierse literatuur en geschiedenis in het bijzonder.


Auteur van deze bijdrage: Patrick Vanhoucke
© 1999-2000 Graduaat Bibliotheekwezen en Documentaire Informatiekunde Antwerpen
© 1999-2000 HTML-versie: Patrick Vanhoucke - Deze pagina maakt deel uit van een website met frames
URL: http://bewoner.antwerpen.be/gbdi/dublin/ - Laatste wijziging van deze deelpagina: 07-06-2000